avocatcarmenpreda@yahoo.com

Drept administrativ

Drept administrativ

– Consultanta juridica si asistare a clientilor privind incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor administrative;
– Consultanta juridica si asistare de specialitate, privind revocarea, suspendarea sau anularea actelor administrative;
– Consultanta juridica, asistenta si reprezentare a clientilor in litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritatile locale;
– Cereri intemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice;
– Cereri intemeiate pe Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.